Aktiviteter -

Åpent møteMandag 8. april kl. 19.00

Åpent møte i Kirkestua ved Vermundsjøen

Eva Udnæseth medvirker. Ta med gamle bilder, hvis du har.

Åpent møteLørdag 4. mai kl. 16.00

Åpent møte på Bakken grendehus

Rolf Lie Holter underholder.

Faldaasen-marsjenLørdag 1. juni kl. 15.00

Faldaasen-marsjen

Start i Kjepphelvetet på Gravbergsvegen.

Åpent møteLørdag 15. juni kl. 16.00

Åpent møte ved Tysken Gjestegård

Åge Olaussen m/flere kommer.

Åpen dagSøndag 21. juli kl.11.00-16.00

Åpen dag ved Faldaasen skolemuseum

Diverse aktiviteter og underholdning. Bevertning.

Faldaasen skolemuseumSøndag 11. august kl. 11.00

Gudstjeneste ved Faldaasen skolemuseum

Gudstjeneste

VandringSøndag 18. august kl. 11.00

Vandring/Guiding i Infoskogen

Møt opp ved Risbekkoia.

KulturminnedagSøndag 8. september kl. 11.00-16.00

Kulturminnedag ved Tyskeberget Finnetorp

Åpent møteMandag 14. oktober kl. 19.00

Åpent møte på Sandberg Velta

Åpent møteMandag 11. november kl. 19.00

Åpent møte i Kirkestua Vermundsjøen

Åpent møteLørdag 14. desember, kl.16.00

Julemøte i Kilen Samfunnshus

JuletrefestLørdag 28. desember, kl. 12.00

Juletrefest på Faldaasen skolemuseum