Aktiviteter -

Åpent møte 13. mai kl. 16.00

Åpent møte med allsang

Allsang på Bakken grendehus med trekkspill, bevertning og åresalg.

Musikkveld10. juni kl. 16.00

Musikkveld på Tysken

Musikkveld på Tysken, der flere av våre medlemmer underholder. Bevertning og åresalg.