Aktiviteter -

ÅrsmøteMandag 11. mars kl. 19.00

Årsmøte på Sandberg, Velta

Årsmøte 2019. Vanlige årsmøtesaker. Underholdning, servering og åresalg.

Åpent møteMandag 8. april kl. 19.00

Åpent møte i Kirkestua ved Vermundsjøen

Program ikke fastsatt.

Åpent møteLørdag 4. mai kl. 16.00

Åpent møte på Bakken grendehus

Program ikke bestemt enda.

Åpent møteLørdag 15. juni kl. 16.00

Åpent møte ved Tysken

Program ikke bestemt enda.