Bli medlem i historielaget

Ønsker du å bli medlem av historielaget kan du sende oss en henvendelse pr. e-post: tovebra@online.no

Priser for medlemskap: Familie 250 kr og enkeltmedlemmer 200 kr.

I medlemskapet er det fire medlemsblad av Næverkonten.

 

Kontakt

Kontakt og innspill

Ønsker du kontakt med historielaget eller har innspill ? Ta gjerne kontakt på styrets e-postadresser og telefoner. De finner du under komiteer.