Komiteer - Arkiv & Kalender

Komiteen består av:

Komitèen består av

Per Telle                       tlf: 41519617        e-mail: ptelle@online.no

Tor Arne Rønning      tlf: 45600110         e.mail: torarne@bbnett.no

Asgeir Lindberget       tlf: 97700670        e-mail: asgeir.l@gmail.com

Leif Einar Husebæk   tlf: 91693679        e-mail: husebak@hotmail.com

                

Arbeidsoppgaver

Arkiv & kalenderkomiteen har som arbeidsoppgave å arkivere alt som er av skriftlig matriell og bilder som er i historielagets eie . De har også som oppgave å lage og selge en kalender hvert år.  Komiteen har også hovedansvaret for hjemmesiden.