Komiteer - Vegkirken

Komiteer

komiteer

Revisorer: Erling Kroken og Bjørn Flobergseter.

Representant til styret i NSM: Jan Larsson.

Representantskapet i NSM: Finn Erik Vermundsberget (vara: Steinar Vermundsdammen) og Terje Auden Bredvold (vara: Tove Bråtebekken).

Vegkirken: Ada Aasletten.

Tyskedammen-kontakt: Kåre Ryen.