Komiteer - Redaksjonen

Redaksjonskomiteen

Redaktør: Ann Charlotte Karlsen.

Annonser: Tor Arne Rønning.

Distribusjon: Eva Udnæseth.

Medlemmer:  Finn Erik Vermundsberget, Rolf Rønning, Arkiv & Kalenderkomiteen.