Tilbake

Årsmøtet 2016

På årsmøtet på velta 14. mars gjennomførte vi et hyggelig og knirkefritt  møte. Vi hadde også gleden av å få dele ut et meget fortjent æresmedlemskap til ildsjelen Gotfred  Anseth for hans lange og pliktoppfyllende engasjement i historielaget, og særlig som primus motor ved Faldaasen Skolemuseum.