Tilbake

Åpent møte 3. mai 2014

svein(1).JPG

Lørdag 3. mai var det åpent møte på Bakken Grendehus. 88 personer hadde møtt opp for å høre Svein Sørlie holde foredrag om bosettinga i Medskogsberget fra ca.1850 til i dag. Han kunne fortelle at det på det meste var 25 husstander i Medskogsberget, og at det kunne bo flere familier under samme tak. I dag er det bare en husstand hvor det er fastboende. I tillegg til foredraget leste Inger Lise Mobråten to dikt.

På bildet kan vi se Per Ivar Mellombakken (født og oppvokst i Pershemmet) og Svein Sørlie. 

Bilde: Tor Arne Rønning