Tilbake

Om oss

Åsnes Finnskog Historielag er en kulturvernorganisasjon i Åsnes i Hedmark. Laget ble stiftet i 1990 og har til formål " å registrere og bevare historisk materiale i lokalsamfunnet, så som bygninger, gjenstander, billedmateriale og skriftlige og muntlige tradisjoner."

Foreningen eier Tyskeberget finnetorp og Faldaasen Skolemuseum og arbeider med skogfinnenes kultur og historie.

Foreningen er også engasjert i Skogfinsk Museum, Finnskogleden, krigens flyktningeruter og annen aktuell historikk omkring Finnskogen.

Medlemsbladet "Næverkonten" kommer ut fire ganger i året.